SYNSPUNKTET

Støtteordning for briller til barn

1. august 2022 ble det innført en ny ordning for brillestøtte til barn. Alle barn som bruker briller kan få støtte og den kommer i tillegg til de allerede eksisterende støtteordningene. Den nye ordningen gjelder frem til barnet fyller 18 år.

Hvem kan få støtte?

  • Barnet må være under 18 år når brillen bestilles
  • Barnet må være folkeregistrert i Norge
  • Barnet må ha en brillestyrke på minst +/-1,00 og/eller en cylinderstyrke på -1,00 eller mer på et brilleglass
  • Ordningen trådte i kraft 1. august 2022 så det er kun briller bestilt fra og med denne datoen som vil kunne inkluderes i ordningen

Hva inngår i støtteordningen?

  • Barnet kan få støtte til å kjøpe de brillene de ønsker. Støtten gis som et tilskudd ved kjøp av innfatning, glass, slip av glass og brilletilpasning. Støttebeløpet avhenger av brillestyrken
  • Ordningen dekker ikke reparasjoner og synsundersøkelse.
  • Støttebeløpet blir trukket fra totalprisen og følger faste satser basert på brillestyrken
  • Barnet velger selv hvilken brilletype de ønsker. Det kan kun søkes om støtte til et par briller pr kalenderår. Støtten vil nødvendigvis ikke dekke hele kostanden, så om brillene koster mer enn det NAV gir i støtte, må du betale resten selv
  • Barnet kan få støtte selv om det har fått briller gjennom NAV sine andre støtteordninger, men ikke til det samme paret med briller

Har du spørsmål angående ordningen kan du finne mer informasjon på NAVs nettside.

Vi har spesialistkompetanse på barn og øyehelse. Kom innom eller bestill en time, så finner vi ut av det.