SYNSPUNKTET

Er barn blitt mer nærsynte under pandemien?

En kinesisk studie har påvist tre ganger så høy forekomst av nærsynthet hos seksåringer i 2020.

(Foto: Edi Libedinsky/ Unsplash)

Studien, som er publisert i tidsskriftet JAMA Ophthalmology, indikerer at Covid 19-pandemien har økt forekomsten av nærsynthet hos barn.

Dårligere syn
Forskerne testet synet til 123 535 barn, og fant ut at graden av nærsynthet forskjøv seg med -0,3 diopter for barn i alderen 6 – 8 år som måtte holde seg hjemme på grunn av koronaviruset. Det betyr at de ser dårligere på lengre avstand nå, enn de gjorde før pandemien.

– Dette er første gang vi har hørt om karantene-nærsynthet som fenomen. Så langt har vi ingen indikasjoner på at det samme har skjedd i Norge, men vi kommer til å følge utviklingen nøye, sier Phillip Askheim hos Stavanger Optikk.

Flere barn i Kina, ser nå dårligere på lengre avstand. Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at det samme har skjedd i Norge.

Foto: Melissa Askew/Unsplash

Eldre barn ikke påvirket
Studien avdekket tre ganger så høy forekomst av nærsynthet hos seksåringer. For 7- og 8-åringer er forekomsten henholdsvis to og 1,4 ganger høyere. Det samme funnet ble imidlertid ikke gjort hos barn i alderen 9 – 13 år, til tross for at de hadde høyere grad av aktivitetstilbud på skjerm enn de yngre barna.

Forskerne bak studien har uttalt at dette indikerer at yngre barn er mer følsomme for miljøendringer når det kommer til synsfeil.

Tren opp synet utendørs
Nærsynthet, eller myopi på fagspråket, er den vanligste synsfeilen i verden. Her i Norge viser tall at opp mot 50 prosent har en grad av nærsynthet, mens det i Øst-Asia er snakk om en forekomst på opp mot 70 prosent.

Endret livsstil med mer tid innendørs og økt skjermbruk, kan ha bidratt til en økning i nærsynthet over lengre tid.

– Økt forekomst av nærsynthet er noe vi optometrister har fulgt i flere år, og som vi tar på alvor. Vi jobber aktivt for å stoppe utviklingen av nærsynthet hos barn og unge, og vi vet at tiltak må gjøres tidlig i livet for at de skal ha effekt, sier Askheim.

Optiker Phillip Askheim
Foto: Stavanger Optikk

Dagslys har vist seg å ha positiv innvirkning på utvikling nærsynthet hos barn og unge, forteller Askheim. 

– Å være ute i sol og lys er positivt for kropp og topp, og da også synet vårt. Synet er laget for å fungere på avstand, og utendørs blir de trent til å se på ulike avstander.

Lurer du på om barnet ditt er nærsynt? Kontakt oss gjerne for en synsundersøkelse.

Foto: Gaelle Marcel/Unsplash