Personvernerklæring

Hvordan vi behandler personopplysninger

Anette Askheim Aksland er leder av Stavanger Optikk og ansvarlig for Stavanger Optikk og Jørpeland Optikks behandling av personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen kan du ta kontakt med Anette på 975 36 344 eller anette@stavanger-optikk.no.

Personopplysninger
Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Stavanger Optikk og Jørpeland Optikk samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. Opplysninger utleveres på en sikker måte. Med mindre du anmoder om noe annet, gis informasjonen i en vanlig elektronisk form.

For opplysninger i journal kan det gjelde begrensninger i retten til å kreve redigering, retting og sletting.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Stavanger Optikks eller Jørpeland Optikks behandling av personopplysninger med oss først.

Arkivering av personopplysninger
Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og våre salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Sikring av personopplysninger
Vi har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Om cookies
Cookies er informasjonskapsler i form av små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Disse kan registrere data som for eksempel hvor lenge du besøker en nettside, hvilke deler av siden du besøker og hvilke språkinnstillinger du bruker. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk.

Ønsker du ikke at nettleseren din skal akseptere cookies, endrer du dette enkelt i innstillingene på nettleseren din.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics. Disse bruker informasjonskapsler, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss informasjon om er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes.

Hvorfor bruker Stavanger Optikk og Jørpeland Optikk cookies?
Stavanger Optikk og Jørpeland Optikk bruker opplysningene vi får gjennom cookies til å forstå trafikken på stavanger-optikk.no og se for eksempel hvilke sider som er mest besøkt. Ved hjelp av denne kunnskapen kan vi gjøre nettsiden bedre for de som besøker den.

Hvilke cookies bruker Stavanger Optikk og Jørpeland Optikk?
Google Analytics bruker vi for å analysere besøksdata. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere I USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Facebook bruker vi for å treffe deg igjen på Facebook med aktuelle nyheter og tilbud. Google Adwords bruker vi for å se hvor trafikken til nettsiden kommer fra. Vi lagrer ingen personlige opplysninger, og IP-adressen din er anonymisert.

Bestillingsskjema
Når du bruker timebestillingsskjemaet vårt, lagrer vi opplysningene du har gitt oss. Dette inkluderer bl.a. navn, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Disse opplysningene bruker vi til behandling av bestillingen din.

Vi sender deg en sms for å bekrefte avtalt time, samt en påminnelse 24 timer før avtalen. Vi sender også sms for å varsle om briller og linser som er klar til henting.Vi gir ikke opplysningene videre til en tredjepart. Opplysningene oppbevares i vårt kunderegister i henhold til helsepersonelloven. Du velger selv om du ønsker å få tilsendt påminnelse om salg i våre butikker.

Lagring av persondata
Som kunde hos Stavanger Optikk og Jørpeland Optikk er vi, som offentlig godkjent helsepersonell, nødt å oppbevare noen personopplysninger om deg i våre systemer.

Utlevering av helseopplysninger skjer kun i den utstrekning det er tillatt etter helselovgivningen, som helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Vi lagrer også noe informasjon i forhold til å kunne behandle reklamasjoner og garantier på varene vi selger.

Vi har databehandleravtale med Datamind som er vår leverandør av lagringstjenestene. Opplysningene blir lagret i 10 år med mindre du selv tar kontakt og ber om at vi sletter opplysningene.

Linker til andre nettsteder
Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Endringer i erklæringen
Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil erklæringen oppdateres på nettsiden og vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å varsle deg om endringene. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.

Ønsker du at vi sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger vi har lagret, så ta kontakt med oss.

Personopplysninger til tredjepart
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil vi bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.