SYNSPUNKTET

Se, lille venn!

De første månedene i en babys liv skjer det veldig mye spennende – også med synet. Den første blikkontakten, smilet tilbake til en stolt mamma eller pappa eller evnen til å følge en bevegelse med øynene er små, viktige tegn på at alt er som det skal.

Ved fødselen er de fleste babyer langsynte. Det vi voksne ser på 30 meters avstand, ser babyen på 5 meters avstand. Fargesynet og evnen til å skille detaljer er ikke ferdig utviklet, og de ser stort sett bare kontraster. De mangler også evnen til å styre øynene sine presist, noe som gjør at små babyer ofte skjeler. I løpet av de første ukene og månedene skjer det imidlertid en stor utvikling. Synet blir betydelig bedre og evnen til å kontrollere øynene blir mer presis. Ved 2-3 måneders alder kan barnet skille mellom farger i hele fargespekteret. En stor milepæl er når barnet ved rundt seks ukers alder kan smile tilbake til deg. Dette er en viktig pekepinn på at synet utvikles normalt.

Mangel på blikkontakt kan være et tegn på at barnet ikke ser godt og må undersøkes.

Barn og skjeling
Noen ganger ender barnet likevel opp med en skjeling. Da er det viktig å få øynene undersøkt, slik at den videre utviklingen av synet ikke hindres. Det er ikke alltid like lett å se om et barn skjeler, men det kan være lettere å oppdage når barnet er trøtt. Andre ganger får man mistanke om skjeling fordi barnet virker klumsete eller er ustødige i ulendt terreng. Barn som ikke ser like godt på begge øyne vil også kunne ha samme oppførsel.

Hils på Eli! Eli Aspelund, en av optikerne våre, har en mastergrad innenfor samsyn og barns syn (ortoptikk og pediatrisk optometri). Lurer du på om barnet ditt har problemer med synet, blir hun glad for å hjelpe dere. Hun vil selvsagt også henvise dere videre til en øyelege, hvis det skulle være behov for det. Bestill time her, og skriv i kommentarfeltet at du ønsker time hos Eli.