Synspunktet

Er du fargeblind, eller?

Foreslår en mann en fargekombinasjon som skjærer i øynene dine, skyldes det nok snarere forskjellig smak enn at vedkommende er fargeblind. Sliter han derimot med å lese rød skrift på grønn bakgrunn, kan det godt være han er fargeblind.

Og ja, vi skriver han, ikke hun. Genet som bestemmer om du blir fargeblind ligger nemlig plassert på x-kromosomet. Dermed er det absolutt flest menn som er fargeblinde, eller fargesvake, for å bruke et mer presist ord. Svært få er nemlig helt fargeblinde. Som regel er det forskjellen mellom rødt og grønt som er vanskelig å skille.  

Der vi «fargesterke» ser røde blomster i en bukett med blomster og blader, ser den fargesvake gjerne mest grått. Et annet eksempel er i klasserommet, hvor det kan være vanskelig å se teksten hvis læreren skriver med rødt kritt på en grønn tavle. Derfor tester vi alltid fargesynet, når vi får besøk av barn med lese- og skrivevansker.

Hva står det i ringen? Ser du 74, har du normalt fargesyn. Synes du det står 21, eller kanskje du ikke ser et tall i det hele tatt, er du sannsynligvis fargesvak.

Det finnes flere årsaker til at noen er fargesvake. Arv kan være én grunn, men man kan også få det etter en ulykke hvor øyet har blitt skadet, eller ved bruk av visse medisiner. Du kan også utvikle fargesvakhet av for dårlig beskyttelse mot UV-stråler – viktig å huske på!  

Fargesvakhet er dessverre ikke mulig å behandle, så noen yrker er naturlig nok uaktuelle for fargesvake: Pilot, lokomotivfører eller kaptein på båt, for eksempel. Men det kan også ha sine fordeler – blant annet oppdager fargesvake ofte bedre kamuflasje. Under andre verdenskrig oppdaget man at analyser av flyfoto ofte var mer nøyaktige dersom en i teamet var fargesvak. Noen fargesvake har også bedre mørkesyn enn folk med normalt fargesyn.

Ønsker du å teste ditt farge syn – trykk på knappen under å ta en rask sjekk om ditt fargesyn er normalt.