SYNSPUNKTET

Fikk du med deg de nye forskriftene for førerkort?

I fjor kom Helsedirektoratet med nye helsekrav for å få eller beholde førerkortet. Det betyr litt strengere regler for deg som skal ta lappen, og sannsynligvis litt mer rettferdig behandling for de av oss som allerede har den i lomma.

Et viktig mål med endringene er at flere som ønsker førerkort skal få hjelp hos førstelinje-helsetjenesten når det gjelder vurdering av helsekravene. Dermed ble helsekravene mer spesifikke, og rommet for tolkning mindre, også når det gjelder synet. Leger og optikere har fått et stort generelt ansvar, mens øyelegen normalt skal vurdere de mer avanserte tilfellene. Ifølge Helsepersonelloven fra 2001 har vi optikere plikt til å melde fra hvis du ikke lenger oppfyller helsekravene i den førerkortklassen som er aktuell for deg. Normalt vil optikerens vurdering av synsfunksjonen være viktigst, men vi er også pålagt å være oppmerksomme på forhold som generell helse, rusproblematikk og psykisk helse. (Foto: Unsplash)    

Førerkortforskriften regulerer følgende synsmessige forhold relatert til førerkort:

  • Synsstyrke (visus)
  • Synsfelt
  • Dobbeltsyn
  • Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye
  • Tap av syn på ett øye

Det er satt krav til:

  • Optisk korreksjon
  • Vurdering av progressiv øyesykdom og betydning for kjøreevne
  • Vurdering av nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn og økt blendingsfølsomhet

Vi optikere har plikt til å melde fra hvis du ikke lenger oppfyller helsekravene i den førerkortklassen som er aktuell for deg. (Foto: Unsplash)

Som innehaver av førerkortet har du plikt til å la deg undersøke, og til å oppgi korrekt informasjon. Optikerens formelle rolle er å attestere på Helsedirektorates helseattest. Attesten er i utgangspunktet gyldig 3 måneder om gangen, men hvis det er grunn til å tro at helsetilstanden er endret, kan ny attest kreves etter kortere tid. Optikeren har også plikt til å korte ned gyldigheten på attesten hvis noe skulle tilsi at dette er nødvendig eller fornuftig.

Fra fylte 75 år må du ha legeattest for å beholde førerkortet. Det er legen din som bestemmer hvor ofte du må gå til kontroll. Har du allerede dispensasjon fra helsekravene, kan fylkesmannen få den forlenget fram til 30. september 2019 som en overgangsordning. Har du spørsmål når det gjelder syn og førerkort? Ta kontakt eller kom innom butikken i Østervåg eller på Jørpeland.